Báo cáo một vấn đề Penny và Wendy ban đầu là đồng nghiệp và bạn thân của nhau cho đến khi Wendy được thăng chức. Penny cảm thấy mình già đi và không thể cạnh tranh với Wendy, cô rời khỏi Hong Kong, uống máu rắn để tẩy rửa bản thân rồi quay lại Hong Kong trả thù.