IPX-608 Chung phòng với sếp biến thái Rio Kuriyama Rio Kuriyama có chuyến công tác bắt buộc cùng sếp của mình mặc dù cô ấy không thích chút nào. Ông ta lộ rõ ý đồ hiếp dâm cô ấy khi cố tình đặt hai người ...