Báo cáo một vấn đề Một người vợ, tràn ngập lòng căm thù với chồng, đã gây ra một vết thương không thể nói thành lời cho con trai của họ, khi gia đình tiến tới sự tàn phá khủng khiếp. 뫼비우스