Trai trẻ ngoại tình với sếp nữ Kijima pred321 Sếp của tôi, cô Kijima, làm việc rất chăm chỉ vì cô ấy không có chồng. Và sau đó có tôi, không bao giờ đi đến đâu ...